Ko smo mi

Sexy Shop d.o.o., Gavrila Popovića 11, office@sexyshop.rs, 0693650061 obrađuje vaše podatke o ličnosti.

Naše lice za zaštitu podataka o ličnosti (data protection officer) je, Marko Stanojević, Gavrila Popovića 11, office@sexyshop.rs, 0693650061

Vrste podataka o ličnosti koje prikupljamo

Sexy Shop d.o.o. prikuplja sledeće podatke o ličnosti:
Ime i prezime
Broj telefona
Adresa stanovanja
IP adresa
Broj platne kartice

Svrha obrade i pravni osnov

Sexy Shop d.o.o. koristi vaše podatke za sledeće svrhe: Pružanje osnovnih usluga

Sexy Shop d.o.o. podatke o ličnosti obrađuje na osnovu sledećeg pravnog osnova: Zaključenje ili izvršenje ugovora

Korisnici podataka

Ne prosleđuje, ne prodaje, ne iznajmljuje vaše podatke o ličnosti trećim licima.

Zaštita podataka

Sexy Shop d.o.o. štiti vaše podatke korišćenjem sledećih mera zaštite:
Enkriptovanje podataka
Sistem privilegija i rola

Automatizovano donošenje odluka i profilisanje

Sexy Shop d.o.o. ne vrši automatizovano donošenje odluka i profilisanje.

Transfer podataka o ličnosti van EU

Sexy Shop d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Evropske unije.

Transfer podataka o ličnosti van Srbije

Sexy Shop d.o.o. ne vrši transfer podataka o ličnosti van teritorije Republike Srbije.

Prava građana

Imate sledeća prava u vezi sa obradom vaših podataka o ličnosti:
Potvrda da li obrađujemo vaše podatke o ličnosti;
Pristup vašim podacima o ličnosti;
Ispravku vaših podataka o ličnosti u slučaju greške;
Brisanje vaših podataka o ličnosti;
Prekid obrade vaših podataka o ličnosti;
Odbijanje da se vaši podaci o ličnosti obrađuju;
Prenos podataka o ličnosti kod drugog pružaoca usluge;
U slučaju da se vrši automatizovana obrada podataka o ličnosti i donošenje odluka, pravo na ljudsku intervenciju, izražavanje stava o odluci ili osporavanje odluke.

Prava možete ostvariti kontaktiranjem Sexy Shop d.o.o. na sledeće načine: Adresa, Email, Telefon Gavrila Popovića 11, office@sexyshop.rs, 0693650061

Nadležni organ

Nadležni organ za zaštitu podataka o ličnosti je Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije. Organu se možete obratiti na adresi Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd, Republika Srbija, mejlom na office@poverenik.rs ili telefonom na +381 11 3408 900.

Hvala Vam na ukazanom poverenju!

Povratak na sajt